Cele firmy – jak je wyznaczyć i osiągnąć?

W tym artykule omawiamy, czym są cele firmy. Koniecznie się zapoznaj!

Aby biznes istniał, musi się stale rozwijać. Trzeba wiedzieć nie tylko, w jakim celu został stworzony, ale również co zrobić, aby dobrze prosperował. Należy określić, które gałęzie rozbudować, a które, ewentualnie, zamknąć. Koniecznie dowiedz się, czym są cele firmy!

Czym są i jakie mogą być cele firmy? 

Zgodnie z definicją, cele firmy to wskaźniki pozwalające zdefiniować aktualny stan biznesu, określić kierunek jego rozwoju i ustalić niezbędne, obecne i przyszłe, działania.
Aby myśleć o wyznaczaniu celów, najpierw powinniśmy opracować ogólną wizję firmy,
czyli wyobrazić sobie, gdzie chcemy, aby była ona za kilka lat. Na podstawie tej wizji tworzymy cele. Będą się one różnić w zależności od specyfiki branży oraz etapu rozwoju przedsiębiorstwa.
Mogą do nich należeć:

  • zwiększenie zysków firmy,
  • poprawa rozpoznawalności marki,
  • zdobycie szerszego grona odbiorców,
  • budowanie wiarygodności, profesjonalnego wizerunku firmy,
  • zwiększenie konwersji,
  • wprowadzenie innowacyjnych produktów lub usług,
  • obniżenie kosztów produkcji,
  • zwiększenie udziału w rynku,
  • podniesienie wartości akcji.

Nie wszystko na raz

Jednocześnie, powinny zostać wyznaczone maksymalnie dwa cele strategiczne. Większa ich liczba może skutkować walką o wpływy w przedsiębiorstwie oraz utratą spójności strategii firmy.  Oczywiście, częściowo cele mogą pokrywać się lub wynikać jedne z drugich. Mimo to, w danym czasie powinien istnieć jeden główny cel strategiczny. Nawet jeżeli na początku ustali się dwa, trzeba określić, który z nich jest priorytetowy.

Co jest istotne przy wyznaczaniu celów firmy?

Przede wszystkim, cele powinny być wartościowe – czyli przynosić danemu przedsiębiorstwu konkretne korzyści.

Ponadto, muszą być mierzalne, aby można było określić, czy faktycznie pozwalają osiągnąć założone rezultaty.

Powinny być właściwie umocowanie w czasie, bo tylko wtedy możliwe jest stworzenie planu ich realizacji, co i tak zwykle nastręcza sporych trudności. Trzeba je podzielić na krótkoterminowe
(na okres od 3 miesięcy do roku) oraz długoterminowe (od 2 do 5 lat), przy czym te pierwsze należy postrzegać jako część długofalowej strategii.

Cele powinny być na tyle ambitne, aby zachęcić zespół do działania. Jednocześnie, muszą być osiągalne. Nierealne obniżają motywację pracowników, a – w skrajnych przypadkach – mogą stać się przyczyną upadku firmy.

Metody osiągania celów biznesowych

Sposoby osiągnięcia celów będą zależne od specyfiki przedsiębiorstwa – wzrost sprzedaży
czy zwiększenie liczby klientów będzie generowane inaczej przez globalną firmę, a inaczej przez lokalny biznes. Najważniejsze jest, aby te metody dobrać właściwie i nie inwestować niepotrzebnie
w strategie, które nie przyniosą optymalnych korzyści.

Cele firmy – podsumowanie

Zdolność precyzyjnego wyznaczania celów jest istotną cechą liderów i odróżnia ich od marnych przedsiębiorców. Unikamy w ten sposób chaosu, gdyż każdy pracownik realizuje jedynie niezbędne zadania. Jak wspomniano na początku, jest to jedyna droga stabilnego rozwoju firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *